زاگرسنامه

از زاگرس
پرش به: ناوبری، جستجو

برای آن‌که بفهمیم کی هستیم باید بدانیم چه کسی بوده ایم و تاریخ این را به ما خواهد گفت. درآمدی بر ما که چگونه ما شدیم و ما به کجا برویم.

این پروژه درصدد واکاوی و ایجاد یک رنسانس در فهم و خوانش هویت زاگرس وکوردستان، از نگاه کوردستانی و نه دیگران، استوار بر ستون های هویت ملی کوردستانی میباشد. در این پروژه آثار صاحب نظران و پدیدآورندگان حول مساله کوردستان گردآوری و به معرض نقد عمومی گذاشتە میشود. این پروژه توسط موسسه خاک کوردستان حمایت میشود.


شعر هیمن شامی کرماشانی سواره ایلخانی‌زاده مولوی
زبان و ادبیات عبدالرحمن شرفکندی حسن صلاح(سۆران) امیرحسن پور ابراهیم یونسی
سیاست غنی بلوریان عبدالرحمن قاسملو کامران متین اسعد رشیدی صباح مفیدی مسعود رستمی
فرهنگ و جامعە محمد حقمرادی آزاد حاجی آقایی مسعود بیننده جلال حاجی زاده
هنروموسیقی شهرام ناظری ناسر رزازی
اقتصاد علی گلاویژ اسماعیل حسین زاده پژواک کوکبیان
تاریخ احمد قاضی ذکریا قادری
دین و آئین عزالدین حسینی احمدمفتی زادە محمدربیعی مظفر پرتوماه
روزنامەنگاری کامران امین آوه هادی صوفی زاده