علی گلاویژ

از زاگرس
پرش به: ناوبری، جستجو

دکتر علی گلاویژ

وی متولد سال ١٣٠١ از شهر بوکان کوردستان بودند. ایشان از اعضای حزب توده و دارای دکترای اقتصاد از آذربایجان شوروی بود. در سال ١٣٢٠ به جنبش کردستان پیوست و در سال ١٣٢٥ برای ادامه تحصیل به همراه ٦٠ تن دیگر از اعضای حزب دموکرات کوردستان به شوروی رفت. با سقوط جمهوری کردستان به همراه چندین تن دیگر در شوروی ماندگار شدند. علی گلاویژ نویسنده، مترجم و گوینده بخش کوردی رادیو پیک ایران و عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران بود. گلاویژ به زبانهای کوردی، فارسی، آذری، روسی، فرانسه و آلمانی تسلط کامل داشت. ایشان برادر ادیب نامدار کورد حسن صلاح میباشند. علی گلاویژ، یکی از رهبران کشتە شدە حزب توده، جریان کشتارهای ٦٧ محسوب میشوند. وی هنگام طرح مسئله ملی تاکید کرده است: ”برای حل درست مسئله ملی باید آن را به درستی طرح کرد، و برای طرحِ درست آن باید خودِ مسئله را آن‌چنان که هست به شیوه علمی درک نمود“(علی گلاویژ، ”در باره سیاست ملی حزب توده ایران“، چهل سال در سنگر مبارزه، صفحه ۲۳۱). علی گلاویژ در٧ اردیبهشت ١٣٦٢ دستگیر میشود و به نوشته کتاب "شهیدان تودەای" ، گلاویژ در سال ١٣٦٧ در اوین در زمره کشتار شهریور ٦٧ اعدام شدند.

تالیفات

کتاب

مناسبات ارضی در کردستان: فروپاشی نظام عشیره ای

مقالات