مسعود رستمی

از زاگرس
پرش به: ناوبری، جستجو

مسعود رستمی

دکتر مسعود رستمی، کارشناس مسائل سیاسی و صاحب نظر مسائل کوردستان میباشد.لیست آثار و تالیفات

مقالات

اصلاحات انقلابی در اذهان ایدئولوژیک

بە دلیل ترور رهبر حزب دموکرات کردستان ایران (صادق شرفکندی) کە در سال ١٣٧١ اجرا شد , جمهوری اسللامی را با بحرانی جدی در عرصەی نظام بین الملل مواجە کرد. برای برون رفت از بحران میکونوس، پروژەی گفتمان اصلاحات و مهندسی سیاسی جناح اصلاح طلب، مخالفان گفتمان اسلامگرای تشیع را بسیج میکند و بە نوعی سر آنها را شیرە میمالد و گفتمان اسلامگرای تشیع نیز بر عکس. سیاست آنها سادە اما در عین حال مؤثر است: اگر دموکراسی میخواهید، تنها آلترناتیو جناح اصلاح طلب، بخش روشنائی و زندگی حکومت ژانوسی است؛ اما این کار با وجود جناح اصولگرا و حضور آنها در قدرت ممکن نیست.

کوتولەهای سیاسی یا ابلهیت سیاسی

سخن از کوتولەهای سیاسی هنگامی است کە افرادی بە لحاظ تواناییها و فهم سیاست از افرادی دیگر در سطح پایینتری باشند.

گفتمان ناسیونالیسم ایرانی تهاجمی‏ترین و خطرناکترین نوع فاشیسم در منطقه‌ است

در جریان یک مسابقه والیبال در ارومیه، تعدادی از تماشاگران ترک آذری ضمن برخوردی زننده با پدر یکی از بازیکنان تیم شهرداری ارومیه که با لباس کردی برای تماشای مسابقه فرزندش به سالن آمده بود، به سردادن شعارهای توهین‌آمیز و نژادپرستانه علیه وی و ملت کرد پرداختند.

کارناوال بت

سی و شش سال از جنگ کردستان میگذرد؛ جنگی کە یک طرف آن ملتی قرار داشت با نگاهی معطوف بە ارزش های انسانی، و در آن سو عقلانیت معطوف بە "جهاد".