کامران متین

از زاگرس
پرش به: ناوبری، جستجو

کامران متین

دکتر متین، استادیار روابط بین الملل دانشگاه ساسکس بریتانیا میباشند.

ناسیونالیسم ایرانی و حق تعیین سرنوشت ملل

اکثر شخصیتها و نیروهای ناسیونالیست-دموکراتیک ایرانی مخالف شناسایی «حق تعیین سرنوشت ملل» به مثابه راه حل مسئله «اقلیتها» در ایران هستند و آنرا مقدمه یا حتی بهانه ای برای «تجزیه» ایران می انگارند.

انتخابات علیه دموکراسی

در نظام جمهوری اسلامی 'اقتدارگرایان' و 'اصلاح طلبان' دو نیمه متمایز اما در هم تنیده قنطورس قدرت شبه-هژمونیك را تشكیل می دهند. این وضعیت چگونگی بازتولید كلیت نظام قدرت در جمهوری اسلامی از طریق مكانیسم های در ظاهر متناقض خشونت نظام مند دولتی و مشاركت سیاسی عمومی را نشان می‌دهد.

علل جنگ اسرائیل علیه غزه

به نظق بسیاری جنگ اسرائیل علیه غزه جنگی دفاعی برای بازگرداندن صلح، و تلفات غیر نظامیان فلسطینی نیز درخوش بینانه‌ترین حالت «آسیب جانبی» تلقی می‌شوند. اما اندکی تأمل در سیر رویدادهای منتهی به دور اخیر حمله نظامی اسرائیل به غزه بر صحت این ادعا سایه می‌افکند